קפיץ לקוילאובר 2.0" KING

קפיץ לקוילאובר 2.5 של קינג
זמין באורכים וקשיחויות שונים
החל מאורך 8-16
וקשיחות 100-400