Tazer JL

מכשיר לכיול הפעלה ושינוי הגדרות מהמתקדמים בשוק ל JL או JT שלכם
בין אם זה קריאת או איפוס תקלות , הגדרת גודל צמיג , יחסי העברה
ועוד שלל פונקציות ….
הפעלה פשוטה מהכפתורים בהגה והתפריט בלוח שעונים … כאילו נולד עם הרכב …