milltek downpipe mqb with cat

milltek downpipe לרכבי קונצרן VAG  הינו אחד המוצרים

הפופולריים להחלפה  כאשר משדרגים את הרכב ל STAGE 2

המוצר הינו בעל קוטר 3 אינצ עשוי מנירוסטה תעופתית  304

ובא עם אחריות כנגד פגמי יצרן

מוצר זה מגיע עם ממיר בעל תקן המתאים לשימוש בכבישי ישראל

TOP RPM הינם יבואניים בלעדיים של חברת מילטק בישראל