JL Mopar Hood Lock Kit

למי שרוצה מנעול למכסה מנוע שלו
מתאים לרנגלר JL / JLU / JT משנים 2018 ואילך
ערכה מקורית של מופאר , מנעול שנפתח וננעל עם המפתח המקורי של הרכב .
אינו מתאים להתקנה ביחד עם מצלמה קדמית מקורית בגריל – למי שברכבו מותקנת מצלמה קדמית קיימים מוצרים אחרים