JK tire carrier

מהחזקים בקטגוריה של מתקני גלגל צמודי בודי
סופר חזק וסופר איכותי
תוצרת ארה"ב
ניתן לרכוש מתקן גלגל או בתוספת אביזרים נלווים כגון תושבת להייליפט ….
מתאים לרנגלר JK משנים 2007-2018