רוביקראולר JK ו-TJ

יחידת ההפחתה המפורסמת מבית אדוואנס אדאפטרס
מתאימה לרנגלר TJ ו JK
משנים 2003-2011
אשר מצויידים בגיר אוטומאט 42RLE
אתם רוצים לזחול ? וזאת הכתובת .
מתחברת במקום הזנב של הגיר המקורי בינו לבין הטרנספר
ידית נוספת ליחידת ההפחתה יוצאת דרך פתח הקונסולה של הטרנספר
יחס ההפחתה הינו 2.72:1
ברוביקון תקבלו יחס הפחתה סופי של כ 11.1
וברנגלר ספורט תקבלו יחס של כ-7.4