קפיץ לקוילאובר 3.0" KING

קפיץ לקוילאובר 3.0" של קינג
זמין באורכים וקשיחויות שונים
החל מאורך 8-18
וקשיחות 100-800