קפיץ לקוילאובר 2.5 KING

קפיץ לקוילאובר 2.5 של קינג
זמין באורכים וקשיחויות שונים
החל מאורך 8-18
וקשיחות 100-800