קיט PSC overlander

ערכה מושלמת להסבה מהיגוי חשמלי להידראולי קלאסי

כולל כל הרכיבים הדרושים להסבה (מלבד מכשיר לכיול מחשב הרכב ) – תיבה , משאבה ,מיכל , צנרות , שמן , קולר