קיט הסבה משאבת הגה JL

השלב הראשון מהיגוי חשמלי להסבה להגה כוח עם משאבת שמן הידראולית
נדרש מכשיר לכיול מחשב הרכב לאחר ההתקנה.