סט מוט הגה עליון + תחתון מחוזקים ל JK

סט באנדל של :
מוט הגה עליון Drag link
מוט הגה תחתון TIE ROD

המוטות מחוזקים עשויים מכרומולי 4340
תפוחים ניתנים לגירוז ולהחלפה .

ניתן במעמד העסקה לקנות חלקים משלימים להיי סטיר במחיר מוזל
נאקלים כתומים
תושבת משופרת לפנהארד
חיזוק לתיבת הגה