מצלמה קדמית ל JL

מצלמה קדמית ל JL
מתווספת כאילו הגיעה מהמפעל עם הרכב
הפעלה פשוטה דרך המסך המקורי (8.4 אינץ)
יש צורך באקטיבציה בעזרת מכשיר TAZER לאחר ההתקנה .