מיגון יחידות תאורה אחוריות RUGGED JL

מתאים למי שיש ברכב שלו יחידות תאורה אחוריות LED מקוריות
מתאים ל JL משנים 2018-ואילך