מיגון גחון לטמבון JL RUBICON

מיגון גחון מקורי של MOPAR לטמבון קדמי של JL RUBICON
ממגן את המנוע של המייצב הקדמי
מתאים רק לטמבון המקורי של MOPAR