מוט הגה עליון DRAG LINK ל JK

מוט הגה עליון מחוזק מכרומולי 4340
ל-JK משנים 2007 ועד 2018
תפוחים ניתנים להחלפה