יחס העברה לסרן 60 היי פיניון "Reverse cut"

יחס העברה לסרן 60 "היי פיניון" REVERSE CUT
מתאים לסרנים 60 היי פיניון – CURRIE \ DYNATRAC \ SPICER \ MOPAR J8 60
סרן FORD F350
ועוד ..
קוטר קורונה 9.75"
זמין ביחסים החל מ :
3.54 , 3.73 , 4.10 , 4.30 , 4.56 , 4.88 , 5.13 , 5.38