ידית T לכיוון קוילאובר

ידית T לכיוון קוילאוברים של קינג ואחרים
מתאימה לבולמים 2.5 ו 2.0