חיזוק ציר תיבת הגה ומוט פנהארד JK JKS

חיזוק ציר ראשי לתיבת הגה ותמיכה למוט פנהארד של JKS
מתאים לJK שלכם משנים 2007-2018