האוזינג קדמי "בית סרן" 44 ל-JK מחוזק תוצרת CURRIE

האוזינג קדמי CURRIE ROCK JOCK 44 מחוזק מקצה לקצה תוצרת חברת CURRIE USA
למחזקים ולמשדרגים
קיים בשתי גרסאות –
אחת למי שרוצה להעביר תכולה של סרן רוביקון מקורי כולל נעילה מקורית
שנייה למי שרוצה להרכיב נעילת אפטרמרקט – כגון EATON / ARB / OX  וכולי
כל שאר הרכיבים – עוברים מהסרן המקורי או שניתן להרכיב מחוזק
קורונה ופיניון JK דנה 44 קדמי בלבד – 3.73 \ 4.10 \ 4.56 \ 4.88 \ 5.13 \ 5.38