דלת אחורית קלה ל JK

דלת אחורית קלה מאלומיניום של פויזן ספיידר
מחליפה את הדלת המקורית והכבדה
שוקלת משמעותית פחות מהמקורית