גלגל ספייר גדול JL MOPAR

קיט להרחקת המתקן לגלגל ספייר ברנגלר שלכם
מאפשר בשילוב הקיט לחיזוק הציר והדלת להתקין גלגל עד 37"
מתאים ל JL משנים 2018 ואילך .