בית סרן קדמי עם יד סרן REID KING PIN

האוזינג קדמי עם יד סרן של REID מסוג KING PIN
הבסיס לבניית סרן חזק וגם HIGH PINION
מתחיל מכאן .

ניתן להזמין עם יד סרן מסוג KING PIN 60 או SUPER KING PIN