אטמים לבית סרן קדמי RUBICON

שומר שג"יפה ולכלוך לא ייכנסו לתוך הסרן – מה שתמיד גורם לתקלות ובעיות
פטמת גירוז בקצה .
נמכר כמוצר משלים – ניתן להתקין בסרן עם ציריות מקוריות
להתקנה בסרן עם ציריות RCV יש להתקין כאשר המקל והפעמון מנותקים אחד מהשני (הוראות מצורפות)

Keep the dirt and grime out of your Jeep Wrangler JL Dana 44 axle tubes with RCV tube seals. The kit comes complete with 2 re-buildable tube seals, each with 3 O-ring seals on the outer and 2 washer seals on the inner. Rebuilding
these seals is quick and painless. Easy access Zerk fitting is located on the sides to inject grease. Orange anodized for beauty.

Note: These tube seals do not fit over the inner splines of the JL RCV Axle Sets. However, it is possible to disengage the inner shafts from the CV joints and slide the tube seals on from the other end. If you are purchasing the axles at the same time as the seals, let us know and we can ship the axle set with the tube seals already on the shafts.